oświadczenie o ochronie prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa przekazując je nam. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie otrzymywać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

2) informacje ogólne i informacje obowiązkowe

ochrona danych

DOperatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może podlegać podatnościom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat właściwego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Salaminas 13, Eyachrist 5
Office 1
7041 Oroklini
Larnaca
Zypern

E-Mail: info@fitness-vital.net

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek podania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do celów upoważnienia do obciążania rachunku), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie, blokowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec poczty reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są przechowywane, to są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki/li>
 • używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych./p>

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych./p>

formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowaliście. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie naszych usług lub w przypadku zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie usuwane. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Zarejestruj się w serwisie Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz użyć Facebooka Connect do rejestracji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w serwisie Facebook Connect i klikniesz przycisk "Login with Facebook" / "Connect with Facebook", zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam możesz zalogować się za pomocą swoich danych użytkowych. To łączy Twój profil na Facebooku z naszą stroną internetową lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. To są, przede wszystkim:

 • Nazwa na Facebooku
 • Profil na Facebooku i zdjęcie okładki
 • Zdjęcie okładki na Facebooku
 • Adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Identyfikator na Facebooku
 • Listy przyjaciół z Facebooka
 • Facebook Lubi (informacje "Gradient-mir")
 • Urodziny
 • płeć
 • kraj
 • Język

Dane te są wykorzystywane do założenia, udostępnienia i spersonalizowania konta.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu Facebook oraz w Polityce Prywatności Facebooka. Można je znaleźć na stronach: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Funkcja komentarza na tej stronie internetowej

Dla funkcji komentarza na tej stronie, oprócz komentarza, informacja o czasie utworzenia komentarza, a jeśli nie zamieścisz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika zostanie zachowana.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentarzy lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Transmisja danych przy zawieraniu umów na usługi i treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. do banku, któremu zlecono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

4) narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics..

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics Remarketing

Nasze witryny korzystają z funkcji Remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami urządzeń krzyżowych Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych przez Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób interesujące, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do potrzeb użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania po jednym terminalu (np. telefon komórkowy), mogą być również wyświetlane na innym terminalu (np. Tablet lub PC).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądarki internetowej i aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się za pomocą konta Google.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i stworzenia docelowych odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Użytkownik może trwale zrezygnować z ponownego wprowadzania do obrotu/ukierunkowania na różne urządzenia, rezygnując ze spersonalizowanej reklamy na koncie Google, korzystając z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Dane zgromadzone na Państwa koncie Google są zbierane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są połączone z Państwa kontem Google (np. z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec połączenia), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadnione zainteresowanie wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji Google)

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. conversion tracking. Gdy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, nie otrzymasz żadnych informacji, które pozwolą Ci zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu użyciu, dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Ustawieniach użytkownika. Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki "Conversion cookies" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Piksel na Facebooku

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Pozwala to na śledzenie zachowania się osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę sprzedawcy poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu odbiorców niestandardowych w sekcji Ustawienia reklamy na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na treści Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. biuletyn informacyjny

dane z biuletynu informacyjnego

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresów e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane, które są u nas przechowywane w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięte po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest usługą, za pomocą której można organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Jeśli wprowadzisz dane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail), będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". Osłona prywatności" to umowa pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie informacyjne. Kiedy otwierasz wiadomość e-mail wysłaną za pomocą MailChimp, plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z biuletynu informacyjnego została otwarta i które linki zostały kliknięte. Rejestrowane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy biuletynu informacyjnego. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii informacyjnych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do interesów odbiorców.

Jeśli nie chcesz, aby MailChimp analizował cię, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z biuletynu zamieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z subskrypcji newslettera. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane, które są u nas przechowywane w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów MailChimp po anulowaniu newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. "Umowę o Przetwarzaniu Danych", w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowa ta jest dostępna pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

6) wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności Google https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. dostawca usług płatniczych

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

natychmiastowe przekazanie

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Po wybraniu metody płatności "Sofortüberweisung" należy przesłać PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego można się zalogować na konto bankowe online. Po zalogowaniu się, Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan Twojego konta i dokonuje przelewu do nas za pomocą dostarczonego przez Ciebie numeru TAN. Następnie natychmiast prześle nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzane są obroty, linia kredytowa kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich zapasy.

Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz Państwa dane osobowe są przekazywane do Sofort GmbH. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości bez żadnych wątpliwości i zapobieżenia próbom oszustwa.

Przekazanie danych osobowych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Szczegóły dotyczące płatności dokonywanych przez Sofortüberweisung można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.

bezpośredni

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez Paydirekt. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej "Paydirekt").

Jeśli płacisz za pomocą Paydirekt, Paydirekt zbiera różne dane transakcyjne i przekazuje je do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz danych niezbędnych do dokonania płatności Paydirekt gromadzi również inne dane, takie jak adres dostawy lub poszczególne artykuły w koszyku, w ramach przetwarzania transakcji.

Paydirect następnie uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania zdeponowanej w banku w tym celu. Kwota płatności zostanie następnie przelana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mają dostępu do informacji o koncie użytkownika.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt można znaleźć w ogólnych warunkach i postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych Paydirekt pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Polish
Polish